Voor wie 2018-03-20T10:30:29+00:00

VOOR WIE?

Beschermingsbewind is een vrijwillige maatregel voor volwassenen die door hun geestelijke en/of lichamelijke toestand tijdelijk of blijvend niet goed kunnen omgaan met hun geld en bezittingen.
Te denken valt aan:
Handicap
Dementie
Ziekte
Psychische problemen
Verstandelijke beperking
Leeftijd
Bijzondere omstandigheden
Verslaving
Verkwisting / problematische schulden

De heer van de T. (76)

De kinderen van meneer van de T. schakelen Focus & Control en een mentor in, omdat meneer door Alzheimer niet meer in staat is zelfstandig te beslissen over zijn financiële en persoonlijke belangen. De kinderen van meneer van de T. hebben deze zorg jaren op zich genomen, maar zijn alleen nog maar aan het werk als mantelzorger en hebben geen tijd meer om eens ‘gewoon gezellig’ met vader naar de dierentuin te gaan waar hij zo van houdt. Ook had de onderlinge relatie eronder te leiden, omdat de kinderen beslissingen moesten nemen die vader niet altijd kon begrijpen. Door een bewindvoerder voor de financiën en een mentor voor de persoonlijke belangen in te schakelen, hebben de kinderen weer tijd over om leuke dingen met hun vader te doen.

Mevrouw S. (33)

Twee jaar geleden is mevrouw S. gescheiden; haar ex-partner verdiende het geld en zij had de zorg over drie kleine kinderen. Met de financiën bemoeide mevrouw S. zich niet, want dat deed haar ex-partner. Na haar scheiding moest zij werk zoeken, de zorg voor de kinderen dragen en de financiën regelen. Dit viel haar erg tegen en na een jaar is mevrouw S. bij Focus & Control gekomen om haar te helpen met de financiën. Een jaar later heeft zij een stabiele financiële situatie en wordt ze begeleid om weer zelfredzaam te zijn.

Michael (18)

Michael heeft zuurstof te kort gehad bij zijn geboorte waardoor hij een verstandelijke beperking heeft. Hij woont begeleid en is redelijk zelfstandig, maar kent geen waarde van geld. Zijn ouders regelden de financiën voor hem, maar wilden deze zorg overdragen toen hij 18 werd. Een paar maanden voor Michael 18 werd zijn de ouders bij Focus & Control gekomen. Het verzoekschrift is ingediend en de kantonrechter heeft het bewind op Michael zijn 18e verjaardag in laten gaan. De band tussen Michael en zijn ouders is rustiger geworden, omdat zij zich niet meer druk hoeven te maken over zijn financiën. Die financiële discussie gaat hij nu met de bewindvoerder aan.