Welkom 2019-09-17T09:05:39+00:00

STABILITEIT

DUIDELIJKHEID

PERSOONLIJK

STABILITEIT DUIDELIJKHEID PERSOONLIJK

BESCHERMINGSBEWIND

Beschermingsbewind is een beschermende maatregel voor de cliënt tegen anderen en/of zichzelf, uitgesproken en onder toezicht van de kantonrechter. Een beschermingsbewindvoerder regelt alle financiële zaken zoveel mogelijk in overleg met de cliënt. Stelt de kantonrechter de bezittingen (dus ook geld) onder beschermingsbewind, dan beslist de cliënt zelf niet meer over zijn bezittingen. Beschermingsbewind moet niet verward worden met WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Focus & Control doet alleen beschermingsbewind, maar kan de cliënt wel begeleiden naar en tijdens een minnelijk traject of WSNP-bewind.

FOCUS & CONTROL
BESCHERMINGSBEWIND

Iedereen kan in zijn leven op een punt komen dat hij de regie (tijdelijk) kwijt raakt, maar verdient dan een betrokken persoon die hem/haar op een professionele manier begeleidt om weer zelfredzaam te worden. Focus & Control Beschermingsbewind wil u graag in deze situatie helpen. Focus houden op cliënten en de dagelijkse werkzaamheden als bewindvoerder, Control uitvoeren over de financiële belangen van de cliënten en de processen, zijn nodig om Beschermingsbewind goed te laten verlopen.

Het werkgebied van Focus & Control is voornamelijk Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel.

MIREILLE BALLERING

Mijn onderscheidend vermogen als bewindvoerder is dat ik de taal van de doelgroep spreek; onbegrijpelijke juridische termen kan ik omzetten in ‘Jip-en-Janneketaal’ voor cliënten.

Het zit in mijn aard om mensen te helpen.

Die hulpvaardigheid is mij niet aan geleerd, waardoor mijn betrokkenheid vanuit het hart komt. Daarbij maakt mijn analytisch vermogen, tot de kern komen en alleen doen wat noodzakelijk is, het verschil.

Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.

Wilt u meer weten of wilt u een vrijblijvend gesprek, dan kunt u contact met mij opnemen via telefoon, WhatsApp of e-mail

Een uitleg animatie over hoe en waarom er bewind wordt gevoerd binnen de rechtspraak.

Wat cliënten over mij zeggen: